بن بست

پر از محدودیتم

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۰۵ ق.ظ

من پر از محدودیتهای هستم که خانواده برایم رقم زدن و من با این محدودیتها بزرگ شدم و بزرگ میشوم و پیر

من پر از محدودیتهای هستم که جامعه برایم ایجاد کرده است.

پر از محدودیتهای که ازادی عملم را گرفتند و ....

  • ۹۶/۰۳/۳۰
  • اینجانب