بن بست

چیزی نیست که بنویسم یه آدم معمولی با ویژگی های آدما.


ما بی تو خسته ایم، تو بی ما چگونه ای؟   مولانا