بن بست

تصمیم اشتباه گرفتن

پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۱:۳۸ ق.ظ

اگر زودتر به یه شهر بزرگ تر میومدم هیچ وقت برای ارشد نمیخوندم و ادامه تحصیل نمیدادم.

تصمیم اشتباهی گرفتم با این وضع زندگی که دارم.

هی فرم پر کردن و پر کردن بی فایده .

دانشگاه و شهریه دادن و نداشتن کار و دنبال کار گشتن فرم پر کردن و زنگ زدن ادرس گرفتن و هزار چیز دیگر و عدم قبول کارفرما و شرکت به علت دانشجو بودن .

اخر ادم عاقل تو  رو چه به درس خواندن با این زندگی که حتی دستت به دهنت نمیرسد جیبت پر از خالیست .


  • ۹۶/۱۱/۰۵
  • اینجانب