بن بست

کاش این نفس دست من بود

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۲۶ ب.ظ
گاهی دلم میخواهد چیزی نشنوم و گاهی سکوت کنم و گاهی این ذهنم دست بردارد از سر من و ارام بنشیند و استراحت کند و گاهی دلم میخواهد به ادمای اطرافم نیندیشم و حتی به خودم گاهی دلم یک خواب میخواهد بی انکه بیندیشم یک خواب ارام.
خوب میشد این گاهی ها را انجام داد خوب میشد گاهی فکر نکرد اما نمیشود نمیشود که نیندیشد نمیشود هر کاری که کنی نمیشود همه چیز هجوم میاورد و تمام نمیشود و تمام نمیشوم.

  • ۹۶/۰۴/۱۸
  • اینجانب