بن بست

ما مقصر نیستم

جمعه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۵۵ ب.ظ

من در کار ادما موندم فقط بلدن بگن این کاری که انجام دادی نادرست بود و این حرفی که زدی اشتباه بود و این جور زندگی و زیستن اشتباه.

عزیزدل اینجانب نمیخوای بدونی خودت کجای این زندگی بودی نمیخای بدونی خودت کدوم کار اشتباه کردی نمیخای بدونی کدوم حرفات اشتباه بودن و نمیخای بدونی این زندگی رو تو به اینجا کشوندی با کارات با حرفات و با شیوه زندگی کردنت.

چرا هیچوقت نمیخای قبول کنی مقصر این زندگی هستی چرا گناه خودتو به اشتباه من و دیگری و دیگری میندازی چرا هیچ وقت نمیخای قبول کنی این زندگی رو تو برامون سخت کردی و شد جهنمی که الان توش زندگی میکنیم.

میدونم هیچ وقت و هیچ وقت قبول نمیکنی و ما رو مقصر این جهنم میدونی .


  • ۹۶/۰۳/۱۲
  • اینجانب