بن بست

کمی کاش فقط کمی

سه شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

چرا کل عمر را ازش دروغ میشنوم هر روز هر روز نمیدانم چرا فکر می کند زرنگ تشریف داره و چرا فرض میکنه اینجانب و دور بریاش احمقند . چرا سر عقل نمیاید چرا نمیخواهد بفهمد چرا . میدانم میفهمد میدانم خوب هم می فهمد فقط میخواهد کار خودش را بکنند فقط خودش برایش مهم است و دیگران هیچ ارزشی برایش ندارند.

همه حرکاتش و همه حرفهایش بوی دروغ و خیانت میدهد.

حتی با حرفهایش آزار هم میدهد حتی با حرکات.

این روزگار لعنتی چه ها که بر سرم نیاورد چه ها که ندیدم.

کمی کاش فقط کمی به فکر دیگران بود شاید دیگران نفسی که میکشند کمتر غصه و درد داشت فقط کاش کمی.  • ۹۵/۰۹/۰۹
  • اینجانب